Paweł Lipiec

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konkurs VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, której członkiem jest również nasza Spółdzielnia, wraz z Akademią Leona Koźmińskiego ogłosiły kolejną edycję konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Będziemy mieć udział w wyborze najlepszych z pośród zgłoszonych prac.

Dwa słowa o konkursie

Konkurs ma umacniać etyczne, zgodne z zasadami współżycia społecznego postawy przedsiębiorców i konsumentów. Dzięki takim inicjatywom można zwrócić uwagę na to, że budowanie biznesu powinno oznaczać budowanie długotrwałego, dobrze ugruntowanego wzajemnego zaufania między przedsiębiorcami a klientami. Konkurs ze względu na swój interdyscyplinarny charakter pełni również rolę platformy wymiany myśli i prowadzenia dialogu między osobami związanymi ze środowiskiem naukowym a gospodarczym. Sam konkurs jest świetną formą promocji społecznej odpowiedzialności wśród przyszłych przedsiębiorców.

W konkursie biorą udział absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu można zgłosić każdą pracę dyplomową (licencjackie, magisterskie, podyplomowe lub doktorskie), obronioną po roku 2008. Pracę należy zgłosić do 30 września 2013 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach KPF.

Nasza rola w konkursie

Dlaczego piszemy o konkursie dla studentów (i doktorantów)? Przede wszystkim dlatego, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest dla nas bardzo ważna i staramy się promować takie podejście do przedsiębiorczości. Ponad to jest jeszcze jeden powód: będziemy brali udział w ocenie prac zgłoszonych do konkursu. Naszym przedstawicielem w Kapitule konkursu będzie Artur Nowak-Gocławski, pomysłodawca i założyciel Spółdzielni.